اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار

1395/05/27

اقتصاد سبز با رویکرد همگام سازی دنیای امروز با محیط زیست به منظور استفاده مؤثر از سرمایه های طبیعی و بهره برداری از منابع موجود در جهان مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای درحال توسعه است.
اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیت های اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی است. حرکت به سمت اقتصاد سبز و سرمایه‌گذاری مطابق توسعه پایدار و در پاسداشت محیط‌زیست، می‌تواند در دراز مدت فواید بسیاری را نصیب اقتصادهای در حال رشد کند.
در نتیجه نگاه به معضلات و مشکلات احتمالی نه چندان دور در این زمینه یکی از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی هر نهاد، در سطح کلان است.
بدین منظور سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار” به همت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره ‏وری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، سازمان غذا و دارو، بانک کشاورزی، شهرداری تهران و دیگر نهادهای خصوصی و دولتی با هدف شناسایی چالش ‏های موجود در این زمینه و ارائه راهکارهایی عملی در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال جاری در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.