حضور 2 هزار نفر در نماز ظهر و عصر مسجد

1396/06/21

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: به صورت میانگین روزانه حدود 2 هزار نفر در نماز ظهر و عصر مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس سید جواد طباطبایی گفت: درحال حاضر این دانشگاه دارای 24 ساختمان خوابگاهی است که در تمامی این خوابگاه ها به صورت مرتب و روزانه نماز مغرب و عشا اقامه می شود.
وی افزود: در 12 ساختمان خوابگاهی دانشگاه نیز نماز صبح اقامه می شود.
مدیرکل فرهنگی واجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیرعنوان کرد: نماز ظهر و عصر نیز به صورت مرتب در مسجد دانشگاه برگزار می شود.
طباطبایی اظهار داشت: به صورت میانگین روزانه حدود 2 هزار نفر در نماز ظهر و عصر مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه توجه ویژه ای به موضوع نماز جماعت دارند بنابراین در مسجد دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی موضوع اقامه نماز اقامه می شود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با مساعدت و توجه رئیس دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فعالیت های بسیار خوبی در حوزه نماز در این دانشگاه صورت گرفته است.
طباطبایی اظهار داشت: باتوجه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه نماز دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دومین بار به عنوان نهاد شایسته تقدیر در حوزه نماز در کشور شناخته شد.
وی تاکید کرد: مسجد این دانشگاه با همکاری دانشجویان ، اساتید و کارکنان به عنوان یک پایگاه خدمت رسانی و منشا خدمات مختلفی بوده است .