ارتقاء جایگاه دانشگاه به رتبه اول در «ریاضیات»

1396/06/21

طبق گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ موثرترین دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم پایه در سطح بین‌المللی در پایگاه ESI به تفکیک حوزه‌های زیست‌شناسی، زیست‌شیمی، شیمی، زمین‌شناسی، ریاضیات و فیزیک در سال 2017 معرفی شدند. بر اساس این رتبه‌بندی، ﺣﻮزه رﻳﺎﺿﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد و تنها دانشگاه صنعتی حائز رتبه در حوزه ریاضیات می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ با توجه به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بیشترین تعداد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی 1% برتر کشور در علوم پایه، در حوزه شیمی قرار دارند. بر اساس این رتبه‌بندی، ﺣﻮزه رﻳﺎﺿﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد و تنها دانشگاه صنعتی حائز رتبه در حوزه ریاضیات می‌باشد.

همچنین در گزارش دیگری از پایگاه ISC، شاهد رشد کمی و کیفی مقالات در حوزه ریاضیات در سطح بین‌المللی در سال 2017 بوده‌ایم. در این رتبه‌بندی، ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻت ISI حوزه رﻳﺎﺿﻴﺎت از 3/2 در سال 2011 به 3/3 در سال 2017 ارتقا یافته است. در خصوص کیفیت مقالات نیز شاهد افزایش استنادات مقالات این حوزه بوده‌ایم.

ضمن تبریک به پژوهشگران دانشکده‌ ریاضی و علوم کامپیوتر به استحضار می‌رساند، گزارش کامل "موثرترین دانشگاه‌های ایرانی در علوم پایه" و "سهم تولید علم ایران در ریاضیات" از طریق لینک‌های زیر قابل دسترس است:
http://isc.gov.ir/Shownews.aspx?lan=fa&n_code=1052
http://isc.gov.ir/Shownews.aspx?lan=fa&n_code=1053