aut
aut
    هیات جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

  ردیف     از    به    شرایط لازم   مدارک و فرم‌های مورد نیاز
1 پیمانی رسمی‌آزمایشی   بر اساس ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
 1- دارا بودن حداقل 2 و حداکثر 5 سال سابقه خدمت پیمانی*
 2- کسب100% امتیازات لازم جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری مطابق آخرین آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی  وزارت علوم
 3- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب

دریافت فرم‌ها و جداول مربوطه
2 طرح سربازی پیمانی   بر اساس ماده 19 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
 1- موافقت دانشکده مربوطه و هیأت اجرایی جذب با ادامه همکاری متقاضی با دانشگاه
 2- اتمام دوره طرح سربازی
 3- شرکت در اولین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

دریافت فرم‌ها و جداول مربوطه
3 رسمی‌آزمایشی رسمی‌قطعی   بر اساس ماده 14 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
 1- دارا بودن حداقل 2 و حداکثر 5 سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی*
 2- دارا بودن مرتبه دانشیاری (نیازی به تکمیل و ارائه پرونده علمی نمی‌باشد و دارا بودن حداقل مرتبه دانشیاری الزامی است)
 3- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب

دریافت فرم‌ها و جداول مربوطه

*به منظور اطلاع از جزییات آیین‌نامه مربوطه به بخش "خلاصه قوانین تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی" مراجعه فرمایید.

  هیات اجرایی جذب هیات علمی
»   جذب متقاضیان هیأت علمی  
..........................................................................................................
»   تبدیل وضعیت استخدامی (فرم ها و جداول)
.........................................................................................................
»   خلاصه قوانین تبدیل وضعیت
تماس با ما | تبلیغات | شرایط استفاده | حفظ اطلاعات شخصی
© هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.