دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


اداره حراست دانشگاه

حراست دانشگاه در راستای اهداف متعالی دانشگاه بعنوان کارخانه انسان سازی و حفظ و صیانت آن در چارچوب وظایف مصوب خود و بهره گیری از تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب نظران خبره و استفاده از روشهای نوین، تلاش خواهد داشت تا محیطی امن همراه با نشاط علمی و معنوی در دانشگاه فراهم نماید.

برخی از شرح وظایف و فعالیتهای اداره حراست:

1- تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی مسئولان و دانشگاهیان در مواجهه با تهدیدات امنیتی با اولویت پیشگیری از وقوع بحران و بررسی نقاط ضعف و قوت محیط دانشگاهی

2- ایجاد تعامل با مراجع امنیتی، قضایی و انتظامی برای حل مسائل و مشکلات احتمالی و انجام خدمات حمایتی دانشگاهیان

3- نظارت بر امر حراست و نگهبانی دانشگاه و واحدهای اقماری بر پایه ایجاد محیطی امن و با نشاط علمی و پویایی محیط دانشگاه برای ارتباط با مدیریت حراست و ارسال اخبار، گزارشها، پیشنهادها و انتقادات با شماره تلفن و پست الکترونیکی زیر اقدام نمائید.

شماره تماس: 64545017
پست الکترونیک : herasat@aut.ac.ir