دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات هوافضا معرفی شدند

سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات دانش آموزی –دانشجویی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :در این دوره از مسابقات در بخش ربات های پرنده ، تیم EMC+ از آموزشکده فنی حرفه‌ای اسلام شهر اول، تیم PERSIS از دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر دوم و تیم AUT Bird از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سوم شد.
در بخش گلایدر دانشجویی، تیم هما از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اول ، تیم براق از واحد علوم و تحقیقات دوم و KSME از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و تیم Soana از دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشترکا" به مقام سوم دست یافتند.
در بخش هاورکرفت ، تیم H2vain از مدرسه علامه حلی 2 تهران به مقام اول، تیم tortoise از مدرسه سلام به مقام دوم و decepticons از مدرسه مفید 1 به مقام سوم دست یافتند.
در بخش موشک آبی، تیم یاسین از مدرسه سارا به مقام اول ، تیم درخشش از مدرسه علامه حلی 4 و تیم برق آسا از مدرسه سارامشترکا"به مقام دوم و تیم شهید شهریاری از دبیرستان امام صادق و تیم هامان از مدرسه بعثت مشترکا" به مقام سوم دست یافتند.
در بخش گلایدر دانش آموزشی، (آقایان) تیم ققنوس از مدرسه کفایی مقدم به مقام اول ، تیم طنین اندیشه از مدرسه علامه طباطبایی دوم و تیم MC2 و تیم شاهد از مدرسه شهید پناهی مشترکا" به مقام سوم دست یافتند.
در بخش گلایدر دانش آموزشی( بانوان) تیم مفید35 از مدرسه مفید1 به مقام اول و تیم فطرس یاسین از مدرسه یاسین به مقام دوم دست یافتند.

آخرین اخبار