دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


معرفی اعضای هیات علمی فاقد تخلف آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق ارزیابی 10 ساله

شنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۴

طبق ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 30 عضو هيأت علمي این دانشگاه که طی 10 سال گذشته فاقد هرگونه تخلف آموزشی بوده اند معرفی و از آنها تقدیربه عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سيد محمدرضا علوی مقدم، مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در امور ارتقا افزود: در معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي این دانشگاه، فعالیت آموزشی اعضای هیات علمی طی ده سال براساس گزارش اداره نظارت و ارزيابي دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی در 7 محور شامل «حضور حداقل 40 ساعت در دانشگاه، تشکیل تمامی کلاس های درس، حضور در امتحانات پایان نیمسال تحصیلی، ثبت قطعی نمره در موعد مقرر، عدم اشتباه در نمره ارسالی، ارسال برنامه هفتگی در موعد مقرر و ورود طرح درس در موعد مقرر» صورت گرفت. مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در امور ارتقا تصریح کرد: در این ارزیابی 30 نفر از اعضای هیات علمی در ده سال گذشته(20 ترم تحصیلی) فاقد هرگونه تخلف آموزشی بوده اند که از طرف جناب آقاي دكتر عباس سروش معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به این افراد لوح تقدیر اهدا شد. اسامي اين افراد به شرح ذیل ارائه شده است:

مهندسی برق:
دکتر حیدر علی طالبی، دکتر غلامحسین ریاحی¬دهکردی، دکتر حسن آقایی¬نیا، دکتر گئورگ باباملک قره پتیان، دکتر بهروز وحیدی و دکتر ایاز قربانی
مهندسی نساجي:
دکتر محمدرضا بابایی لواسانی، دکتر رضا محمدعلی مالک، دکتر سید¬محمد حسینی-ورکیانی و دکتر سید حسین امیرشاهی
مهندسی پزشكي:
دکتر علی فلاح، دکتر سیدعلی صالحی و دکتر محمدحسن مرادی
مهندسی پليمر و علوم رنگ:
دکتر فرهاد شریف، دکتر علی اصغر سرابی-داریانی، دکتر مرتضی ابراهیمی، دکتر ناصر محمدی و دکتر عزیزه جوادی
مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات:
دکتر مهدی صدیقی
مهندسی مكانيك:
دكتر فريدرضا بيگلري و دكتر عباس عباسي
مهندسی عمران و محیط زیست:
دکتر محمدزمان كبير، دکتر سيدمحمدرضا علوي مقدم، دكتر اسماعيل افلاكي و مهندس حافظه شكراني
مهندسی معدن و متالورژی:
دکتر مصطفي كتابچي، دکتر سيدمحمدحسين ميرباقري و دکتر مرتضي¬قلي اصانلو
مهندسی انرژي و فيزيك:
دکتر داود كماني
مهندسی شيمي:
دکتر مهرداد مظفريان

آخرین اخبار