دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


اطلاعيه دانشگاه صنعتي اميركبير پرديس ماهشهر در خصوص شرايط پذيرش دانشجو

یکشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۴

به اطلاع كليه داوطلبان كنكور سراسري سال 1394 مي‌رساند كه پذيرش دانشجو در اين پرديس به صورت روزانه و رايگان بوده و با پذيرش دانشجو در پرديس‌هاي خودگردان متفاوت مي‌باشد. دانشجويان پذيرفته شده در اين پرديس پس از گذراندن نيمسال اول تحصيلي و كسب حد نصاب لازم بورسيه شركت‌هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر خواهند شد و كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود.
لازم به ذكراست پس از پايان دوره تحصيلي نفرات بورس شده به استخدام شركت‌هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر در خواهند آمد.
اين پرديس از امكانات رفاهي مناسبي جهت بهره مندي دانشجويان در دوره تحصيل برخوردار است.

آخرین اخبار