دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


اردوی جهادی آموزشی – سراوان (سیستان و بلوچستان)

یکشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۴

اردوی جهادی آموزشی – سراوان (سیستان و بلوچستان)
روز دوشنبه مورخ 5 مرداد 94 تا روز دوشنبه مورخ 12 مرداد 94
مکان برنامه: شهرستان سراوان – استان سیستان و بلوچستان
گروه برگزارکننده برنامه: کانون جهادی السابقون

آخرین اخبار