دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


توليد قير پايدار با استفاده از فناوري نانو

دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميرکبير با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت به نوعي تركيب جديد، دست يافتند که مشکل انبارداري قيرهاي پليمري معمولي را از لحاظ پايداري ندارد و نسبت به قيرهاي پليمري، خواص مناسبتري دارد.
استفاده از قيرهاي پليمري ساليان متمادي است که جايگزين قيرهاي نفتي در اکثر بزرگراهها و باندهاي فرودگاهي دنيا، شدهاست. در ايران نيز، به علت ورود قير به بورس و آزاد شدن قيمت آن، استفاده از قيرهاي پليمري بسيار مورد توجه قرار گرفتهاست. قيرهاي پليمري، به دليل داشتن خواص بينظير و منحصر به فرد، توانايي کاربرد در شرايط آب و هوايي مختلف و هرگونه بار ترافيکي را دارند ولي اين قيرها، از پايداري انبارداري مناسبي برخوردار نيستند و اين مشكل بزرگترين مانع بر سر راه استفاده از اين نوع قيرها مي باشد.
سعيد صادقپور، از دانشجويان دکتري مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميرکبير است اين پژوهش را به منظور حل مشکل پايداري انبارداري قير پليمري انجام دادهاست. وي گفت: بيش از 20 درصد بزرگراههاي دنيا با قيرهاي پليمري آسفالت شدهاند. بلاک کوپليمر SBS بيش از هر پليمر ديگري در دنيا براي اختلاط با قير مورد استفاده قرار گرفتهاست. اين پليمر از دسته ترموپلاستيك الاستومرها مي باشد. SBS بدليل مدول مسطح در محدوده دماي انتقال شيشه اي استايرن و بوتادين، مي تواند به طور همزمان خواص در دماي بالا و پايين قير را بهبود بخشد. اختلاط اين پليمر و قير به صورت فيزيکي بوده و هيچ واکنش شيميايي بين قير و پليمر وجود ندارد و لذا بدليل اختلاف دانسيته ميان قير و پليمر، دو فاز تمايل دارند تا از يكديگر جدا شوند.
صادقپور در ادامه افزود: براي حل اين مشکل، ابتدا قير و پليمر را با هم مخلوط کرده و با تغيير درصد پليمر درون قير و انتخاب قير پايه مناسب پالايشگاههاي کشور، درصد مناسب پليمر را درون قير، به دست آورديم. سپس آزمايشهاي متعددي مطابق استانداردهاي ASTM و SHRP روي قير خالص و قير پليمري انجام پذيرفت. با افزايش نانوذرات لايه اي به قيرهاي پليمري با رعايت شرايط خاص عملياتي و يافتن درصد مناسب نانوذرات، به قيرهاي پليمري پايداري دست يافتيم که مشکل پايداري انبارداري قيرهاي معمولي را ندارند و از لحاظ صنعتي بسيار با ارزش هستند.
مسئولين وزارت راه، شهرداريها و راهسازيها، با کمک اين فناوري جديد، ميتوانند جادهها و خيابانها را با کيفيت بيشتري آسفالت کنند.
اين پروژه زير نظر جناب آقاي پروفسور بهرام دبير عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي و رئيس پژوهشكده انرژي صورت پذيرفته است.
اين پژوهش با همکاري دکتر بهرام دبير استاد دانشگاه صنعتي اميرکبير، علي احسان نظربيگي رييس واحد قير و راهسازي پژوهشگاه صنعت نفت و عليرضا معيني مسئول پروژه در واحد قير و راهسازي پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است.

آخرین اخبار