• دعوت‌به‌همکاری از میان فارغ‌التحصیلان نساجی
  • آگهی دعوت به همکاری یک سازمان دولتی / ویژه برادران
  • آگهی استخدام یک مرکز تحقیقاتی، صنعتی
  • دعوت به همکاری در نمایندگی رسمیOS ایتالیا
  • آگهی استخدام شركت گلرنگ
  • آگهی استخدام یک شرکت دولتی در زمینه الکترونیک و مخابرات
  • دعوت به همکاری شرکت فضا موج پرداز شریف
  • دعوت به همکاری شرکت مهندسی سیستم یاس ( وابسته به بانک ملت)
  • دعوت به همکاری از بین دانشجویان دختر نخبه و متقاضی در رشته های الکترونیک و مکانیک
  • دعوت به همکاری / فارغ‌التحصیلان برق یا کامپیوتر