نام دو‌استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست پژوهشگران پراستناد جهانی

 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 

فهرست پژوهشگران پراستناد جهانی (Highly cited researcher ۲۰۲۱) توسط موسسه کلریویت انلتیکس منتشر شد که در این فهرست نام دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در گزارش سال ۲۰۲۱، از میان ۶ هزار و ۶۰۲  نویسنده پراستناد جهانی، هجده پژوهشگر از کشور ایران (۱۵ پژوهشگر با وابستگی سازمانی اول از ایران) در بین پراستنادترین دنیا قرار گرفتند که دکتر «مهدی دهقان» و دکتر «مصطفی عباس‌زاده» از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضیات انتخاب شده اند.
دکتر مهدی دهقان هرساله در فهرست اساتید پراستناد جهانی حضور داشته‌است و دکتر مصطفی عباس زاده از محققان جوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اولین بار در این فهرست حضور یافته است.
در این فهرست محققان پراستناد به دلیل عملکرد پژوهشی خود در یک یا چند فیلد از ۲۱ فیلد موضوعی شاخص های اساسی علم (ESI) انتخاب می‌شوند.
برای تجزیه تحلیل محققان پراستناد ۲۰۲۱، مقالات ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ و مقالات ۱ یک درصد برتر (Highly cited papers) مورد بررسی قرار می‌گیرند و تاثیرگذارترین پژوهشگران هر حوزه معرفی می‌شوند.
یکی دیگر از ملاک های انتخاب این دانشمندان تعداد استنادهای صورت گرفته به مقالات پراستنادشان است که آنها را در فهرست ۱درصد برتر مقالات قرار داده است.