فراخوان حضور در سومین دوره کارشناسی کارورزانه (کوآپ)

 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظر دارد سومین دوره آموزشی کارورزانه (Co-op) را از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ برای دانشجویان کارشناسی اجرا نماید. در این طرح، دانشجویان با حضور در قالب دو بازه ۷ ماهه جداگانه در صنایع پیشگام در حوزه فناوری، علاوه بر بکارگیری آموخته‌های دانشگاهی خود در رفع نیازهای فناورانه کشور، تجربیات صنعتی خود را با دروس و فعالیت‌های دانشگاهی تلفیق می‌کنند.
 • ارائه گواهی رسمی شرکت در دوره توسط دانشگاه
 • ۱۴ ماه حضور فعال در صنایع پیشرو و معتبر به همراه بیمه و پرداخت حقوق
 • امکان استخدام در شرکت پس از اتمام دوره کارشناسی
اهداف اصلی دوره آموزشی کارورزانه:
 • آماده‌سازی دانشجویان برای حضور موثر در صنعت
 • تفکیک بازه‌های تحصیل و کار دانشجویان
 • تعمیق یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش دانشگاهی
 • ارتقاء توان اشتغال‌پذیری و افزایش قدرت کارافرینی دانشجویان
شرایط ورود به دوره:
 • کسب معدل کل حداقل ۱۵
 • گذراندن حداقل ۳۲ واحد درسی، شامل دروس ریاضی ۱و ۲ و  فیزیک ۱و۲
 • تکمیل و ارسال فرم تقاضای شرکت در دوره به همراه ریزنمرات
توجه: دانشجویان دو رشته‌ای، مجاز به شرکت در دوره نمی‌باشند.

شرایط اجرای دوره:
 • تعداد سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان از ۴ سال به ۵ سال افزایش می‌یابد و نیمسال‌هایی که دانشجو مشغول به کار است، به عنوان مرخصی بدون احتساب در سنوات تلقی می‌شود. برای شرکت کنندگان در دوره کوآپ، تعداد سنوات مجاز به منظور پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد نیز ۵ سال در نظر گرفته خواهد شد.
 • در نیمسال‌هایی که دانشجو مشغول به کار است، امکان اخذ دروس دانشگاهی وجود ندارد.
 • درس کاراموزی قابل تطبیق با دوره کارورزانه است.
مراحل اجرای طرح:
 1. تکمیل فرم تقاضای شرکت در دوره توسط دانشجو و تحویل آن به نماینده کوآپ دانشکده مربوطه
 2. بررسی متقاضیان توسط دانشکده و انتخاب واجدین شرایط مطابق با اولویت‌های دانشجویان و صنایع مورد نظر
 3. حضور دانشجویان در دوره آموزش مهارت‌های نرم
 4. معرفی دانشجویان به صنایع و انجام مصاحبه‌های شغلی
 5. عقد قرارداد با صنعت در صورت پذیرش و درخواست مرخصی تحصیلی
 6. شروع دوره کارورزانه
مهلت تحویل فرم تقاضای حضور در دوره: اول دیماه ۱۴۰۰