کتاب «اصول نگارش مقاله‌های علمی فنی» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 

کتاب «اصول نگارش مقاله‌های علمی فنی» تالیف دکتر رضا صفابخش توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
نوشتن مقاله علمی در زمان حاضر یکی از فعالیت‌های مهم پژوهشگران به حساب می‌آید و بهره برداری مناسب از زحمت‌های زیاد صورت گرفته در مدت‌های طولانی اغلب در گرو نگارش مقاله است. دانشجویان گاهی در دفاع از یک تصمیم در نگارش مقاله به یک مقاله چاپ شده استناد می‌کنند. با توجه به اینکه مقاله‌های چاپ شده اغلب حاوی اشکال‌هایی نیز هستند نتیجه گرفته می‌شودکه مدل قرار دادن یک مقاله چاپ شده برای نوشتن مقاله ممکن است منجر به تکرار اشتباه‌های آن مقاله شده و این کار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. رعایت اصول و نکاتی که در این کتاب مطرح شده برای تولید یک مقاله ممتاز و شاخص لازم است ولی عدم رعایت بعضی از این موارد به معنی عدم امکان پذیرش مقاله برای چاپ نیست گرچه به معنی افت کیفیت مقاله هست. در کتاب مذکور اصول نگارش مقاله برای همایش‌ها و نشریه‌‌های علمی در دو بخش ارائه شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر