افتخاری دیگر برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه عقد قراردادهای صنعتی

 | تاریخ ارسال: 1400/10/15 | 

بر اساس گزارش سامانه ساتع (سامانه اجرایی  تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر حجم قراردادهای منعقد شده در سامانه مذکور، حائز رتبه اول و از نظر مبلغ پرداختی، حائز رتبه دوم در میان دانشگاه های کشور است*.

این دستاورد ارزشمند را به جامعه دانشگاهی صنعتی امیرکبیر و بخصوص اساتید فعال در زمینه ارتباط با صنعت، تبریک عرض می کنیم*.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس http://sate.atf.gov.ir/Home.aspx (سامانه ساتع) مراجعه فرمائید.