انتشار کتاب «اصول شیمی پلیمر» تالیف دکتر «سیدهژیر بهرامی»

 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 | 

کتاب «اصول شیمی پلیمر» تالیف دکتر سیدهژیر بهرامی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
بسیاری از اندیشمندان تحولات و پیشرفتهای اتفاق افتاده در علوم و تکنولوژی در قرن بیستم را معادل با تمامی اتفاقات رخ داده در قرنهای قبل از آن میدانند. پیشرفتهایی که در شیمی اتفاق افتاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. شاید بتوان یکی از این تحولات شگرف را در شناخت، سنتز و توسعه و تولید پلیمرها دانست که دروازه جدیدی را به روی بشر برای دستیابی به مواد جدید با قابلیت‌های ویژه گشود. شیمی این مواد نیز در طی قرن گذشته شناخته شده و دانشمندان زیادی در توسعه این علم نقش داشته‌اند. تقاضا و نیاز به آموزش در علم شیمی پلیمر به سرعت افزایش یافته است. برای آموزش شیمی پلیمر به یک کتاب جامع و به روز نیاز است که موضوع شیمی پلیمرها را پوشش دهد. این هدف در کتاب درسی حاضر محقق شده است. این کتاب که مشتمل بر ۹ فصل می‌باشد، برای آموزش شیمی و سنتز پلیمرها در رشته‌های مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، شیمی، مهندسی شیمی مهندسی پزشکی و علم مواد و همچنین برای آموزش علوم و فناوری پلیمر در موسسات تحقیقاتی که بر روی علم و فناوری پلیمرها تمرکز دارند مفید است.
Publication.aut.ac.ir
 
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر