اصلاحیه اطلاعیه فاز یازدهم اسکان خوابگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 
با توجه به‌ اطلاعیه دانشگاه مبنی بر آموزش مجازی لذا خواهشمند است دانشجویان محترم دسته‌ی آموزشی (که در اطلاعیه فاز ۱۱تعریف شده) مطلقا برای دریافت خوابگاه مراجعه ننمایند.