فرم‌ها

 | تاریخ ارسال: 1398/2/28 | 
فرم‌های معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:

فرم‌های مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی:
  1. فرم تعریف و درخواست برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت
  2. فرم اطلاعات شرکت کنندگان دوره های آموزشی جهت صدور گواهینامه
فرم‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی:

فرم‌های معاونت پژوهش و فناوری:


مرکز فناوری و توسعه نوآوری:
  1. فرم پذیرش تیم ها و شرکتهای مرکز رشد
  2. پذیرش شرکتهای دانش بنیان