انتشار کتاب «ماشین‌ها و محرکه‌ها در خودروهای الکتریکی»

 | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 

کتاب «ماشین‌ها و محرکه‌ها در خودروهای الکتریکی» ترجمه دکتر حسین ترکمن، مهندس عقیل قاهری و مهندس رضا نقاش توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.

موضوع اتمام ذخایر فسیلی و استفاده از انرژی سبز از منابع غیر فسیلی بمنظور کاهش آلودگی زیست محیطی از موضوعات حیاتی قرن اخیر می‌باشد. در این راستا استفاده از خودروهای الکتریکی برای بهره‌برداری از انرژی پایدار و پاک در شبکه حمل و نقل در تمامی کشورها مورد توجه قرار دارند در ا ین حوزه طراحی ماشین‌های الکتریکی با بهره‌وری بالا در درایو مربوط به آن‌ها کمک شایانی برای دستیابی به این هدف می‌کند. این کتاب به روزترین مباحث و دانش فنی در مورد ماشین‌ها و دایوهای خودروهای الکتریکی و هایبریدی برای دانشجویان، محققان، مهندسان، مدیران و خوانندگان عمومی را فراهم می‌نماید. به گونه‌ای که انواع ساختار محرکه‌های الکتریکی از پایه همچون دی- سی و القایی تا ماشین‌های پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.کتاب حاضر برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع درسی و برای پژوهشگران و صنعت‌گران به عنوان مرجع طراحی و تحلیل بر مبنای مفاهیم اصلی تالیف و ترجمه شده است. 
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر