رئیس دانشکده مهندسی شیمی خبرداد: رتبه اول در بین دانشکده های مهندسی شیمی کشور

 | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 
دکتر فرزین ذکایی آشتیانی با بیان اینکه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۳۷ تاسیس شده است، گفت: این دانشکده جز اولین دانشکده های این دانشگاه بوده است.
وی افزود: دوره کارشناسی این دانشکده در سال ۱۳۳۷، دوره کارشناسی ارشد در سال ۱۳۵۴ و دوره دکتری در سال ۱۳۶۵ راه اندازی شده است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشکده برای اولین بار در کشور اقدام به راه اندازی دوره دکتری کرد و اولین دانشجوی دکتری این رشته در کل کشور در این دانشکده پذیرفته شد.

فعالیت ۳ چهره ماندگار در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وی گفت: تاکنون ۳نفراساتید این دانشکده بعنوان چهره ماندگار درسطح کشورانتخاب شده اند که بیانگر بنیه و پایه ی علمی قوی این دانشکده است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این دانشکده افتخارات مختلفی داشته است و کادر هیات علمی این دانشکده از نظر کیفی در شرایط مناسبی قراردارند اما از نظر کمی باید ارتقا یابد

درخشش دانشکده مهندسی شیمی در رتبه بندی شانگهای
دکتر ذکایی اضافه کرد: دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس رتبه بندی شانگهای ۲۰۱۹در جایگاه ۷۶ تا ۱۰۰ جهانی و رتبه اول در دانشکده های مهندسی شیمی در سطح کشورقرار گرفته که این امر نشان دهنده جایگاه مناسب این دانشکده در حوزه پژوهشی و آموزشی  است.
وی اظهار داشت: رتبه بندی شانگهای یک رتبه بندی موضوعی است که دانشگاه ها و دانشکده ها را براساس کیفیت و کمیت دستاوردهای پژوهشی و تعداد و کیفیت اساتید رتبه بندی می کند.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این دانشکده دارای یک گرایش در مقطع کارشناسی ، ۸ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و یک گرایش مهندسی شیمی در مقطع دکتری است. وی اضافه کرد:درحال حاضردر این دانشکده دارای ۴۳۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۲۲۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۸۷ دانشجو در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشد.

دکتر ذکایی درخصوص تعداد فارغ التحصیلان این دانشکده نیز گفت: این دانشکده دارای ۲ هزار و ۹۴۷ فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی، هزار و ۳۸۱ فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۷۷ فارغ التحصیل در مقطع دکتری است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: فارغ التحصیلان این دانشکده ازگذشته تاکنون اکنون جزء اساتید برجسته داخل و خارج از کشور و مدیران ارشد صنایع کشورهستند. درحال حاضر فارغ التحصیلان این دانشکده در صنایع مختلف شیمیایی فعال هستند و بسیاری از کارآفرینان موفق این حوزه ها نیز از فارغ التحصیلان این دانشکده هستند.
دکتر ذکایی خاطرنشان کرد: برنامه داریم از پتانسیل فارغ التحصیلان ای دانشکده بیشتر استفاده شود و در این راستا جلساتی با آنها برگزار شده است.درنظراست بابرگزاری این جلسات از ظرفیتها و توانایی های  ایشان درراستای پویایی بیشتراستفاده گردد.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه مهندسی شیمی رشته فراگیری است، خاطرنشان کرد: این رشته در صنایع شیمیایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، معدنی، پلیمر، نساجی، غذایی، بیوتکنولوژی و شیمایی کاربرد دارد و در خارج از کشور از مهمترین رشته های مهندسی به شمار می رود.
دکتر ذکایی عنوان کرد: دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بحث مقالات ،رتبه خوبی در سطح کشور و دردانشگاه صنعتی امیرکبیر دارد.

تعداد مقالات دانشکده مهندسی شیمی
وی با بیان اینکه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون هزار و ۴۸۷ هزار مقاله ISI تولید کرده است، گفت: این دانشکده دارای ۲۳۵مقاله علمی و پژوهشی، هزار و ۱۶۷ مقاله کنفرانس داخلی و ۸۲۳ مقاله کنفرانس بین المللی دارد.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: این دانشکده دارای ۱۲۳ طرح پژوهشی و ۱۳۴ قراداد صنعتی است.
دکتر ذکایی با بیان اینکه اساتید این دانشکده در حوزه تالیف کتاب فعال هستند، افزود: اساتید این دانشکده تاکنون ۱۳۹ کتاب تالیف کرده اند.
وی تاکید کرد: همچنین این دانشکده دارای ۱۹۵ مورد ثبت اختراع است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: دوره کارشناسی ارشد این دانشکده به صورت آموزشی و پژوهشی برگزار می شود و اساتید وقت بسیاری برای دانشجویان می گذارند و همین امر موجب افزایش فعالیت های پژوهشی شده است.
دکتر ذکایی خاطرنشان کرد: براین اساس بسیاری از مقالات این دانشکده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد تدوین و چاپ می شود.

اهمیت آزمایشگاه های دانشکده مهندسی شیمی
وی با اشاره به جایگاه مهم آزمایشگاه های دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه گفت: این دانشکده دارای آزمایشگاه های آموزشی، پژوهشی و خدماتی است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دارای تجهیزات آزمایشگاهی بسیاری هستیم اما نیاز است که فضای فیزیکی بیشتری به فعالیت های این دانشکده اختصاص داده شود. همچنین با توجه به حجم  زیادی از مواد شیمایی که با انها سرو کار داریم باید وضعیت دانشکده از نظر ایمنی ارتقا یابد.
دکتر ذکایی اضافه کرد: آزمایشگاه های پژوهشی و خدماتی این دانشکده به صنایع خارجی خدمات ارائه می دهند.
وی با اشاره به تدوین محورهای تعیین شده برای فعالیت های کلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ۸۰ درصد محورهای تعیین شده از سوی این دانشگاه مرتبط با مهندسی شیمی است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برخی از محورهای تعیین شده این دانشگاه مربوط به حوزه های محیط زیست ، انرژی ، آب و سلامت می شود که تمامی این حوزه ها مرتبط با مهندسی شیمی است.

تغییر برنامه آموزشی دانشکده مهندسی شیمی
دکتر ذکایی با اشاره به قدمت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی گفت: اکنون این دانشکده تنها دانشکده مهندسی شیمی در بین دانشگاه های سطح اول کشور است که برنامه آموزشی خود را اصلاح کرده است و در حال حاضردانشگاه های جوان از این برنامه تبعیت می کنند.
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود برنامه این دانشکده به عنوان برنامه اصلی مهندسی شیمی در سال های آینده اجرایی شود.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشکده در حوزه پژوهشی برنامه های زیادی را آغاز کرده است که این برنامه های تعیین شده در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و رفع مشکلات از جامعه و صنعت است.
دکتر ذکایی عنوان کرد: در این دانشکده کمیته صنعت راه اندازی شده که در ذیل این کمیته کارگروه های تخصصی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: کمیته صنعت با هدف بررسی نیازهای کشور و تدوین نقشه راه پژوهشی در این دانشکده راه اندازی شده  است.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این کمیته ترکیبی از اساتید، دانشجویان و متخصصان صنعتی است.
دکتر ذکایی تاکید کرد: این کمیته چندماه است که تشکیل شده و نتیجه بررسی های این کمیته برنامه های پژوهشی دانشکده خواهد بود.

راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری در دانشکده مهندسی شیمی
وی با اشاره به راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری در دانشکده مهندسی شیمی گفت: درحال ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای این مرکز هستیم و قرار است این مرکز به صنایع مختلف متصل شود.
رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همچنین برنامه داریم در این مرکز با مراکز تحقیق و توسعه صنایع مرتبط فعالیت مشترک داشته باشیم.
دکتر ذکایی افزود: همچنین برنامه داریم در این مرکز از پتانسیل فارغ التحصیلان دانشکده بیشتر استفاده کنیم.
البته در حال حاضر نیز اساتید دانشکده با صنایع پتروشیمی، صنایع گاز، پالایشگاه ها و سازمان محیط زیست همکاری پژوهشی و تحقیقاتی دارند.
دکتر ذکایی گفت: باتوجه به پتانسیل و ظرفیت های دانشکده مهندسی شیمی بنابراین فعالیت های این دانشکده نیازمند فضای فیزیکی مناسب است.
وی تاکید کرد: ساختمان جدید این دانشکده در ۹ طبقه با ۲ طبقه زیر زمین و در فضایی بالغ بر ۷ هزار متر مربع درحال ساخت است.