انتشار کتاب «سیستم‌های بیومکاترونیک جلد اول طراحی و مدل‌سازی سیستم‌ها به روش باندگراف»

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 

کتاب «سیستم‌های بیومکاترونیک جلد اول طراحی و مدل‌سازی سیستم‌ها به روش باندگراف» تدوین آقایان دکتر احمدرضا عرشی و مهندس محمدعلی شهیری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
گستردگی دانش بشری، ایجاد تقسیم بندی‌های علمی را ضروری می‌نماید و برخلاف اعصار گذشته، داشتن تخصص در چندین زمینه امکان پذیرنیست.
بیومکاترونیک، مطالعه‌ی اصول مکاترونیک درعلوم زیست‌شناختی است و از آنجا که تلفیق هنرمندانه سیستم‌های مکاترونیکی و بیولوژی بدن انسان است، می‌تواند در طراحی سیستم‌های چند رشته‌ای و چند مقیاسی مورد توجه قرار گیرد. در این کتاب سعی شده که با تکیه بر تکنیک باندگراف روند مدل‌‌سازی و طراحی سیستم‌های چند رشته‌ای را سهولت بخشیم مزیت و برتری اصلی مدلسازی باندگراف در این است که در مدل‌سازی تمامی سیستم‌ها از نمادها و المان‌های یکسانی استفاده می‌شود از این رو تنها یک روش کلی برای یافتن معادلات و حل آن‌ها وجود دارد هم چنین از آنجا که آرایش و شکل هندسی نمودار باندگراف به مدل فیزیکی نزدیک‌تر است، درک بهتری از عملکرد سیستم‌های بیومکاترونیکی ایجاد میکند.
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر