هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 

اکبر اسفندیاری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a_Esfandiariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۰۷

 


 

مهدی ایرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:imehdiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۹

 
محمد رضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۳

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahbaraut.ac.ir

شماره تلفن:64543114 
حمید زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidzaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۰


 

محمود غیاثی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mghiasiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۲


 


حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۲ 


 

پرویز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۱۷

 

محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdaraut.ac.ir

شماره تلفن:
۶۴۵۴۳۱۱۱
 

مهدی سعید کیاست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasataut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۵

 

محمد جواد معتمدی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:jmotamedaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۲ سید حسین موسوی زادگان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hmousaviaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۹

 
 

اساتید بازنشسته :

منوجهر فدوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadavieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۸

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر