انتشار کتاب «انتخاب مواد مهندسی»

 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 

کتاب «انتخاب مواد مهندسی» تألیف دکتر «مالک نادری» دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) منتشر شد.
موضوع این کتاب انتخاب مواد مهندسی است. روش‌های انتخاب، دستکاری و مهندسی مواد موجود در طبیعت برای رفع نیازمندی‌ها یا رویاپردازی‌ها و بلندپروازی‌های بشر در این کتاب در روندی منطقی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 
در فصل اول، در مورد دسته‌بندی انواع مواد و به ویژ‌ه مواد مهندسی مطالب طبقه‌بندی‌شده و منظمی ارائه می‌شود. هرچند در این دسته‌بندی‌ها به فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و مواد مرکب اشاره می‌شود؛ ولی تمرکز اصلی کتاب بر فلزات و کاربرد آن‌ها خواهد بود. 
در فصل دوم به تفصیل در مورد فلزات آهنی، دسته‌بندی‌ها، خواص و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهد شد. خواص و کارکرد متفاوت فولادها و چدن‌ها به دقت تشریح شده است.
در فصل سوم، فلزات غیر آهنی با تمرکز ویژه بر آلومینیوم و آلیاژهای آن، مس و آلیاژهای آن و آلیاژهای نیکل، روی و فلزات دیرگداز معرفی و تشریح شده است. هرچند آشنایی با انواع مواد شرط کلیدی برای یک انتخاب ماده صحیح است ولی بدون درک صحیح از مفاهیم و اصول پایه خواص مواد، انتخاب ماده برای شرایط کار گوناگون، غیرمهندسی و غیرحرفه‌ای خواهد بود. 
در فصل چهارم مروری بر مفاهیم و اصول خواص مواد اعم از مکانیکی و فیزیکی صورت گرفته‌ است. 
در فصل پنجم، با معرفی و تشریح نمودارهای اشبی مختلف، نحوه‌ی استفاده از آن در قالب مثال‌های متعددی آموزش داده شده است. 
در نهایت در فصل ششم، انتخاب نهایی ماده‌ از میان چند ماده مهندسی غربال‌شده، با استفاده از روش‌های کمّی انتخاب مواد بر مبنای وزن‌دهی، مقیاس‌بندی، محاسبه، رتبه‌بندی ضرایب عملکردی و معیار ارزش آموزش داده شده است.
این کتاب برای مطالعه و استفاده کلیه‌ی دانشجویان و مهندسین مواد و متالورژی و مکانیک در دوره‌های آموزشی دانشگاهی و بهره‌برداری در صنعت توصیه می‌شود.
آدرس تهیه: خیابان ولیعصر، روبروی خیابان بزرگمهر، فروشگاه کتاب انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.