توسط محققان پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر تولید غشاهای دستگاه دیالیز

 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 

پخش گزارش تولید غشاعای دستگاه دیالیز توسط محققان پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۱۴ شبکه یک و خبر سیما
 /برای تماشای نسخه ویدیویی کلیک کنید.