انتشار کتاب «جامع روسازی آسفالتی»

 | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 

 
کتاب «جامع روسازی آسفالتی» تالیف آقایان دکتر فریدون مقدس نژاد و مهندس حمید جهانیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.

بهبود و توسعه شبکه زیر ساخت حمل و نقل جاده‌ای از جمله شاخص‌های اصلی رشد و اقتصادی بوده و طی قرن‌های متمادی تاثیرات گسترده‌ای در توسعه اجتماعی و مراودات فرهنگی و گردشگری کشورها داشته است. در کشورمان گستردگی شبکه راه‌های برون شهری در حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر بوده که حفظ و نگهداری از این سرمایه ملی نیازمند توجه روزافزون به وضعیت روسازی به عنوان عنصری کلیدی در ایمنی کیفیت سواری و سرویس‌دهی به کاربران جاده‌ها در نظر گرفته می‌شود. طی سالیان اخیر تجهیزات و آزمایشات پیشرفته برای طرح اختلاط روسازی و همچنین استفاده از روسازی‌های نوین و روکش‌های اقتصادی و حفاظتی در سطح شبکه راه‌های کشور به طور قابل توجه‌ای بکار گرفته شده است. مجموعه حاضر مشتمل بر ۱۱ فصل بوده و بگونه‌ای تنظیم گردیده است که خواننده را در حوزه روسازی آسفاتی از مراجعه به سایر منابع بی نیاز می‌سازد و می‌تواند به عنوان یک منبع درسی مورد استفاده اساتید و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و همچنین نهادهای و مجموعه‌های ذیربط قرار گیرد.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر