«کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند»

 | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 

«کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند» به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در ۵ و ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر روی وبگاه کنفرانس به آدرس:
https://aismartvehicle.aut.ac.ir/