طرح دستیار فناوری

 | تاریخ ارسال: 1401/3/3 | 
در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی ۶ ماهه مهارت آموزی و فعالیت فناورانه را در شرکت های فناور و دانش بنیان تجربه می کنند و به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد.
مزایای طرح:
- فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل
- هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری
۶ ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
- کسب امتیازات گوناگون توسط شرکت‌های فناور از سمت پارک علم و فناوری
- فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط
برای اطلاعات بیشتر و دریافت آیین نامه طرح به سامانه دستیار فناوری مراجعه نمایید
http://www.parkintern.ir/
مهلت ثبت نام:    ۲۰ خرداد ۱۴۰۱