اطلاعیه تبعات مراجعات غیر اورژانسی به اورژانس دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 
اطلاعیه تبعات مراجعات غیر اورژانسی به اورژانس دانشگاه

پیرو اعلام رئیس مرکز اورژانس دانشگاه؛ در برخی موارد همکاران و دانشجویان جهت اقدامات پزشکی و پرستاری ( تزریق، پانسمان و ...) به اورژانس مستقر در دانشگاه به‌ صورت حضوری مراجعه می‌نمایند. با توجه به شرح وظایف مرکز اورژانس، امکان خدمات‌دهی به این شکل مقدور نمی‌باشد بدیهی است برای این‌گونه خدمات درساعات فعالیت مرکز HSE دانشگاه کلیه دانشگاهیان می‌توانند به این مرکز مراجعه نمایند و در خارج ساعات می‌بایست به مراکز مرتبط در خارج دانشگاه مراجعه گردد.
 در ضمن هر گونه تماس برای موارد اورژانس لزوماً باید از طریق شماره ۱۱۵ گرفته شود و اکیداً از تماس با شماره داخلی آن مرکز  برای این‌گونه موارد خودداری گردد.
در غیر این‌صورت عواقب مرتبط با عدم دریافت خدمات مناسب توسط اورژانس به‌عهده تماس گیرنده می‌باشد.
مرکز بهداشت و درمان