نشست مسئولان دانشگاه فدرال کازان روسیه با مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 

معاون امور بین الملل و مدیر پذیرش دانشگاه فدرال کازان روسیه در ادامه بازدیدهای خود از دانشگاه های برتر کشور، از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند و با مسئولان دانشگاه در زمینه های همکاری فی مابین گفتگو هایی داشتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر طه گودرزی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست ظرفیت های دو دانشگاه برای همکاری و تعریف برنامه های مشترک آموزشی، پژوهشی، فناورانه در دو سطح دانشجو و استاد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
وی افزود: دانشگاه کازان روسیه یک دانشگاه جامع است که قراراست در حوزه های فنی و مهندسی و علوم پایه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری مشترک داشته باشد.
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در این نشست صحبت هایی درخصوص همکاری های مشترک میان دو دانشگاه در زمینه برگزاری دوره مشترک در مقطع کارشناسی ارشد و انجام پروژه های پژوهشی مشترک بین اعضای هیأت علمی صورت گرفت.
گودرزی خاطرنشان کرد: برنامه داریم در حوزه های نفت، فناوری اطلاعات و مهندسی پزشکی با دانشگاه کازان روسیه همکاری مشترک داشته باشیم.
در این نشست دکتر بهروز آرزو معاون امور بین الملل، دکتر محمد جواد عامری شهرابی مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمد شریفی رئیس دانشکده مهندسی نفت و دکتر طه گودرزی مدیر همکاری های علمی و بین المللی حضور داشتند.