گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/4/1 | 
گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان دهنده میزان موفقیت دانشگاه در اجرای برنامه راهبردی خود و نزدیک شدن به دو هدف اصلی یعنی ارتقا در سطح بین‌الملل و قرارگرفتن در بین دانشگاه‌های نسل سوم است.