توسط محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ طراحی و ساخت موتور خودروهای هیبریدی

 | تاریخ ارسال: 1401/4/1 |