درخشش دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی معلولین آسیا

 | تاریخ ارسال: 1401/4/4 | 

دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام دوم مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی معلولین آسیا را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ابوالفضل کاظمیان اسکی دانشجوی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام دوم مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی معلولین آسیا شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در پایان مسابقات آنلاین قهرمانی معلولین آسیا که با درخشش بازیکنان ایرانی همراه بود، در جدول آزاد آقایان؛ ابوالفضل کاظمیان اسکی نائب قهرمان و آرمین رحمت پور به مقام سوم دست یافت.
در جدول نابینایان و کم بینایان آقایان؛ امید کریمی نائب قهرمان و در جدول نابینایان و کم بینایان بانوان؛ ملیحه صفائی نائب قهرمان و فاطمه رحیمی محنه نیز به مقام سوم دست یافت.