کتاب "آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با آباکوس"

 | تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 
کتاب "آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با آباکوس" تألیف آقایان دکترفریدرضا بیگلری، مهندس میلاد مالمیر و مهندس جواد سلیمی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب به آنالیز روش های مختلف شکل دهی ازجمله فرآیندهای هیدروفرمینگ، کشش عمیق، انفجاری، شکل دهی توسط لاستیک و غیره پرداخته‌شده است. همچنین در قسمت انتهایی کتاب روش آنالیز مسائل مهندسی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون به‌طور کامل توضیح داده‌شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر