بررسی برگزاری دوره مشترک میان دانشگاه پاسائو آلمان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/5/26 | 
استاد دانشگاه پاسائو آلمان با مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار کرد که در این دیدار موضوع برگزاری دوره مشترک میان دو دانشگاه بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دکتر یواخیم پوسگا استاد و مدیر گروه امنیت فناوری اطلاعات دانشگاه پاسائو آلمان و مسئول برنامه تبادل با دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار کرد.
در این دیدار زمینه گسترش و تعمیق همکاری های فیمابین دو دانشگاه پاسائو آلمان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شد.
دکتر طه گودرزی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه این جلسه گفت: در این نشست با توجه به سابقه همکاری طولانی مدت دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پاسائو با دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برگزاری برنامه تبادل دانشجو و استاد بین این دو دانشکده در سالهای اخیر، مذاکرات اولیه در خصوص راه اندازی دوره مشترک در مقطع کارشناسی ارشد که سطح عالی تری از همکاری میان دو دانشگاه است انجام شده است.
در این نشست دکتر طه گودرزی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مهران سلیمان فلاح معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتند.