راهنمای ورود به سامانه‌های آموزش الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: 1401/7/2 | 

برای ورود به سامانه های آموزش الکترونیکی بعد از دریافت شناسه کاربری و رمز عبور از طریق سامانه یکپارچه سازی دانشگاه (register.aut.ac.ir) از طریق آدرس های زیر می توانید به سامانه‌های آموزش الکترونیکی دسترسی پیدا کنید.
روش اول:
از طریق گزینه «ورود با سامانه یکپارچه» وارد سامانه مدیریت دروس شوید.
آدرس سامانه مدیریت دروس: Courses.aut.ac.ir


 
داخل هر درس لینک ورود به سامانه‌های نیما و بیگبلو باتن ( سامانه‌های برگزاری کلاس‌های آنلاین) وجود دارد.
روش دوم:
به صورت مستقیم از آدرس‌های زیر:
سامانه نیما: lms.aut.ac.ir
سامانه  BigBlueButton: lmshome.aut.ac.ir
در صورت عدم انطباق لیست دروس در پورتال دانشگاه و سامانه‌های آموزش الکترونیکی وارد سامانه نیما شوید و بالای لیست کلاس‌ها دکمه همگام سازی را بزنید(مطابق شکل) تا لیست دروس بروزرسانی شود.