آخرین فرصت ثبت نام اجرای طرح کارنامه سلامت روان برای دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 
یادآور می‌شود دانشجویانی که هنوز موفق به ثبت نام طرح کارنامه سلامت روان نشده اند فقط تا ۲۰ آبان ماه فرصت تکمیل پرسشنامه را دارند. در غیر اینصورت پورتال آموزشی ایشان به حالت تعلیق در خواهد آمد.
لینک ثبت نام طرح کارنامه سلامت روان ویژه تمام دانشجویان ورودی جدید و شاغل به تحصیل(کلیه مقاطع تحصیلی):