پذیرش آزمون دکتری سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/3/1 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران)) بعنوان مادر دانشگاههای صنعتی کشور،در جهت گسترش مرزهای علم و فناوری،ایجاد و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی و همچنین ایفاءرسالت خود مبنی بر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد از سال  ۱۳۶۵ اقدام به جذب دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نموده است. در این راستا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران(،ضمن رعایت کلیه ضوابط و شرایط آیین نامه شماره ۱۹۱۷۷/۱۱مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۴وشیوه نامه شماره ۳۰۲۴/س مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۸سازمان سنجش آموزش کشورو مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،برای سال تحصیلی ۹۹ -۹۸از بین داوطلبان معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D)میپذیرد.
برای مشاهده اطلاعیه پذیرش آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ اینجا کلیک کنید.