تعطیلی دانشگاه و لغو امتحانات روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/10/24 | 
اطلاعیه لغو امتحانات روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱
تصویر متن اطلاعیه دانشگاه را در ادامه ملاحظه نمائید: