برگزاری حضوری امتحانات ۲۸ دی ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/10/27 | 
بدینوسیله به اطلاع همکاران عزیز و دانشجویان گرامی می‌رساند که با عنایت به روند فعالیت دانشگاه‌ها و ادارات، ادامه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ بطور حضوری و طبق برنامه‌های اعلام شده قبلی برگزار خواهند شد.
توفیقات الهی را برای همه اعضاء خانواده امیرکبیر از درگاه الهی مسئلت داریم.
 
هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر