اطلاعیه شیوه نامه پذیرش مهمان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 
شیوه نامه پذیرش مهمان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه، به اطلاع می‌رساند نحوه پذیرش مهمان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ در خوابگاه به شرح زیر می باشد:
با توجه به ارتقای سامانه سماد، پذیرش مهمان از این پس در سامانه سماد ثبت خواهد شد.
در این راستا پذیرش مهمان طبق ضوابط مندرج در منشورحقوق دانشجویی به شرح زیر می‌باشد:
نوع مهمان روز مجاز (در ماه) هزینه مهمان روز تمدید (در ماه) هزینه تمدید (تومان)
مادر و خواهر(دخترانه)
پدر و برادر(پسرانه)
۵ رایگان ۰
ساکن سایرخوابگاه‌های امیرکبیر ۵ رایگان ۰
غیرخوابگاهی و سایر بستگان ۳ رایگان ۲ ۱۳۰۰۰
  • پرداخت هزینه به عهده میزبان می‌باشد و به‌صورت خودکار درسامانه سماد دانشجو ثبت و در زمانه تسویه حساب فارغ‌التحصیلی، محاسبه می‌گردد.
توجه: هر میزبان به طور مشخص می‌تواند حداکثر پنج شبانه روز در ماه پذیرای مهمان باشد.
          هر مهمان به‌طور مشخص می‌تواند حداکثر پنج شبانه روز در ماه مهمان خوابگاه باشد.
۱.پذیرش مهمان در صورتی امکان‌پذیر می‌باشد که خود دانشجو (میزبان) داخل اتاق حضور داشته باشد.
۲. در زمان امتحانات پذیرش مهمان غیر از دانشجو مقدور نمی باشد.
۳. بعد از ثبت مهمان در سامانه خوابگاه، مهمان و میزبان هر دو باید کارت شناسایی عکسدار معتبر به واحد انتظامات ارائه نمایند و مهمان باید موقع خروج ضمن تحویل گرفتن کارت خود، دفاتر مربوطه را نیز امضا نماید. درصورت خروج مهمان و تحویل نگرفتن کارت و اقدام به تحویل آن توسط میزبان از انتظامات، ملزم به پرداخت جریمه به ازاء هر شب هشت هزار تومان خواهد شد.
۴. مهمان موظف است آیین نامه انضباطی و سایر مقررات خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را رعایت کند. مسئولیت تمام رفتارها و کردارهای مهمان بر عهده میزبان بوده و مهمان باید تمام قوانین مربوط به خوابگاه و اتاق را رعایت نماید. در صورت عدم رعایت موازین خوابگاهی توسط مهمان و یا عدم ترک به موقع خوابگاه، ضمن ارجاع به شورای انضباطی، از پذیرش مهمان برای میزبان به مدت یک ترم معذور بوده و مهمان خاطی برای همیشه ممنوع الورود می‌شود.
۵. در موضوع پذیرش مهمان در خوابگاه، پیش فرض رضایت ساکنین اتاق میزبان و عدم وجود مشکل انضباطی میزبان و مهمانان وی خواهد بود؛ لذا در هر زمانی که این پیش فرض مخدوش گردد، امکان حضور مهمانان میزبان مذکور لغو می گردد. برای مثال اگر یکی از ساکنین اتاق میزبان به حضور مهمان در اتاق معترض گردد، مهمان ملزم است در اولین ساعت روز بعد خوابگاه را ترک کند. میزبان مذکور نیز، مادامی که اعتراضی وجود داشته باشد مجاز به پذیرش مهمان نخواهد بود.
۶. پذیرش مهمان در ساعات مجاز تردد خوابگاه صورت می‌پذیرد.
۷. مهمان الزاماً باید در اتاق میزبان خود اقامت نماید؛ در صورت اقامت مهمان در سایر اماکن از جمله فضاهای عمومی یا اتاق سایر دانشجویان، مجوز مهمانی وی لغو خواهد شد.
۸. پذیرش مهمان با سن کمتر از ده سال در خوابگاه های دانشجویی ممنوع است.
۹. ثبت مهمانانی که به‌صورت ساعتی پذیرش می‌گردند در سامانه سماد الزامیست.

اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر