انتشار کتاب «رزین‌های صنعتی (مقدماتی)» تدوین دکتر «منوچهر خراسانی»

 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 

کتاب «رزین‌های صنعتی (مقدماتی)» تدوین دکتر منوچهر خراسانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
مخاطب‌های این کتاب، دانشجوها و صنعتگرهای فعال در رشته‌های مرتبط با رنگ، رزین و پوشش‌ها هستند. باید اذعان نمود که شاید کتاب حاضر یکی از معدود کتاب‌های تخصصی و جامع در این حوزه باشد که جنبه‌های گوناگون انواع رزین‌های مهم و متداول مورد استفاده در صنعت رنگ را از جنبه‌های تاریخی، ساختاری، تولیدی و ویژگی‌های کاربردی دربرمی‌گیرد. شیوه‌ی نگارش و نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب در این کتاب به‌گونه‌ای بوده است که حداقل نیازهای خواننده را در ارتباط با جنبه‌های عمومی انواع رزین‌ها در هر فصل به‌صورت مستقل تأمین کند. فصل اول مقدمه‌ای پیرامون توصیف رزین‌ها و اهمیت آن‌ها در صنایع رنگ است. در فصل دوم به‌مبانی پلیمرهای قابل‌استفاده در رزین‌ها پرداخته شده است و به‌درک خواننده در ارتباط با ویژگی‌های فیزیکی مکانیکی آن‌ها کمک فراوانی خواهد کرد. فصل سوم به‌اهمیت تشکیل فیلم و سازوکارهای گوناگون آن‌ها در رزین‌ها اختصاص دارد. در یازده فصل بعدی پیرامون مهمترین رزین های صنعتی شامل رزین های طبیعی، روغن ها، الکیدها، پلی استرها، آمینو رزین ها، رزین های فنولیک، نیتروسلولز، اپوکسی ها، اکریلیک ها، پلی یورتان ها و رزین های سیلیکونی از جنبه های مختلف فنی و کاربردی به تفضیل بحث شده است.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر