اطلاعیه وسیله ایاب و ذهاب برای عزیمت به مراسم ترحیم شادروان دکتر «حسن غفوری فرد»

 | تاریخ ارسال: 1401/12/19 | 
اطلاعیه وسیله ایاب و ذهاب برای عزیمت به مراسم ترحیم شادروان دکتر «حسن غفوری فرد»