فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند؛ با ارائه اتصال نوین فولادی مشکل صنعت را در حوزه ساخت و ساز برطرف نمایند

 | تاریخ ارسال: 1402/2/17 |