انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/2/27 | 

پایان نامه های دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سی و یکمین همایش انجمن مهندسان مکانیک ایران به عنوان پایان نامه های  برتر معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : در سی و یکمین همایش انجمن مهندسان مکانیک ایران دو پایان نامه از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و دکترا به عنوان پایان نامه برتر معرفی و تقدیر شدند.
پایان نامه آقای سید محمد میرمحمدی با عنوان "طراحی، ساخت و مدلسازی میکروموقعیت دهنده لنز میکروسکوپ در سامانه اتوماسیون تصویربرداری آزمایشگاهی" با گرایش طراحی جامدات به راهنمایی آقای دکتر حامد غفاری راد در مقطع کارشناسی و  پایان نامه آقای امیر عارفیان با عنوان "مدلسازی تحلیلی و تجربی رفتار دینامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی با سامانه انباره گرمایی "با گرایش حرارت و سیالات به راهنمایی دکتر رضا حسینی ابرده در مقطع دکتری به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شدند.