دروس مقطع کارشناسی

جهت مشاهده طرح درس روی هر یک از دروس کلیک نمایید.
دانلود فایل
دروس مقطع کارشناسی مهندسی شیمی
 
ردیف کد  نام  واحد 
 ۱ ۱۰۱۱۷۲۴ کاربردریاضیات در مهندسی شیمی ۴
 ۲ ۱۰۹۱۰۹۳ عملیات واحد ۱ ۳
 ۳ ۱۰۹۱۱۰۳ انتقال جرم ۳
 ۴ ۱۰۹۱۱۱۳ مکانیک سیالات ۳
 ۵ ۲۲۰۱۰۶۳ مکانیک سیالات ۳
 ۶ ۲۲۰۱۰۶۴ مکانیک سیالات ۴
 ۷ ۲۲۰۳۰۶۱ آز مکانیک سیالات ۱
 ۸ ۲۲۰۳۲۷۱ آز عملیات واحد ۱
 ۹ ۲۲۰۳۳۳۱ آز کنترل فرایندها ۱
 ۱۰ ۲۲۰۳۳۹۱ آز شیمی فیزیک ۱
 ۱۱ ۲۲۰۳۴۰۲ آشنایی بامهندسی شیمی ۲
 ۱۲ ۲۲۰۵۰۳۳ طرح و اقتصادمهندسی ۳
 ۱۳ ۲۲۰۵۰۶۳ ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ ۳
 ۱۴ ۲۲۰۵۰۹۳ ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲ ۳
 ۱۵ ۲۲۰۵۱۵۳ انتقال حرارت ۳
 ۱۶ ۲۲۰۵۲۱۳ انتقال جرم ۳
 ۱۷ ۲۲۰۵۲۴۴ موازنه انرژی و مواد ۴
 ۱۸ ۲۲۰۵۲۵۴ اصول محاسبات مهندسی شیمی ۴
 ۱۹ ۲۲۰۵۲۷۳ عملیات واحد ۱ ۳
 ۲۰ ۲۲۰۵۳۰۴ سینتیک و طرح راکتور ۴
 ۲۱ ۲۲۰۵۳۳۳ کنترل فرایندها ۳
 ۲۲ ۲۲۰۵۳۶۳ شیمی فیزیک ۱ ۳
 ۲۳ ۲۲۰۵۳۹۲ شیمی فیزیک ۲ ۲
 ۲۴ ۲۲۰۷۰۰۲ زبان تخصصی ۲
 ۲۵ ۲۲۰۹۰۳۲ مدیریت صنعتی ۲
 ۲۶ ۲۲۱۲۰۹۱ آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱ ۱
 ۲۷ ۲۲۱۲۶۹۲ مباحث ویژه (مهارتهای حرفه ای در مهندسی شیمی) ۲
 ۲۸ ۲۲۱۲۷۳۳ عملیات انتقال جرم ۳
 ۲۹ ۲۲۱۲۹۴۳ پروژه ۳
 ۳۰ ۲۲۱۳۰۴۱ آز انتقال حرارت ۱
 ۳۱ ۲۲۱۳۰۶۳ مباحث ویژه (طراحی تجهیزات انتقال حرارت) ۳
 ۳۲ ۲۲۱۳۰۷۳ مباحث ویژه (مکانیک سیالات ۲) ۳
 ۳۳ ۲۲۱۳۰۸۳ ترمودینامیک مهندسی شیمی ۳
 ۳۴ ۲۲۱۳۱۱۳ مباحث ویژه (روشهای اندازه گیری کمیتهای فرآیندی) ۳
 ۳۵ ۲۲۱۳۱۳۲ مباحث ویژه (آشنایی با حرفه مهندسی) ۲
 ۳۶ ۲۲۱۳۲۳۴ مباحث ویژه (مهندسی واکنشهای شیمیایی) ۴
 ۳۷ ۲۲۱۳۲۶۲ روشهای عددی در مهندسی شیمی ۲
 ۳۸ ۲۲۱۳۳۳۲ کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ۲
 ۳۹ ۲۲۱۳۳۴۲ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ۲
 ۴۰ ۲۲۱۳۳۵۱ کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ۱
 ۴۱ ۲۲۱۵۰۲۳ انتقال حرارت ۱ ۳
 ۴۲ ۲۲۱۵۰۳۳ عملیات واحد ۲ ۳
 ۴۳ ۲۲۱۵۰۴۳ انتقال حرارت ۲ ۳
 ۴۴ ۲۲۱۵۰۶۲ خواص مواد ۲
 ۴۵ ۲۲۱۵۰۷۳ نانوتکنولوژی و کاربردهای آن ۳
 ۴۶ ۲۲۱۶۰۳۳ مبانی شیمی و تکنولوژی پلیمر ۳
 ۴۷ ۲۲۱۶۰۶۳ اصول مهندسی احتراق ۳
 ۴۸ ۲۲۱۶۰۹۲ خورندگی در صنایع نفت ۲
 ۴۹ ۲۲۱۶۱۲۴ فرایندهای پتروشیمیایی ۱ ۴
 ۵۰ ۲۲۱۶۱۵۴ فرایندهای پتروشیمیایی ۲ ۴
 ۵۱ ۲۲۱۶۱۸۳ مقدمات مهندسی پالایش نفت و گاز ۳
 ۵۲ ۲۲۱۷۰۰۲ زبان تخصصی پتروشیمی ۲
 ۵۳ ۲۲۱۷۱۱۲ کاراموزی ۱ پتروشیمی ۲
 ۵۴ ۲۲۱۷۱۲۲ کاراموزی ۲ پتروشیمی ۲
 ۵۵ ۲۲۱۷۵۵۳ پروژه پتروشیمی ۳
 ۵۶ ۲۲۱۹۰۱۳ مباحث ویژه (آنالیز شیمیایی دستگاهی و آزمایشگاه) ۳
 ۵۷ ۲۲۱۹۰۳۲ اصول حفاظت محیط زیست ۲
 ۵۸ ۲۲۱۹۰۵۲ روشهای اندازه‌گیری کمیتهای مهندسی ۲
 ۵۹ ۲۲۱۹۰۶۲ تصفیه ابهای صنعتی ۲
 ۶۰ ۲۲۱۹۰۸۳ مباحث ویژه (فرآیندهای پتروشیمیایی) ۳
 ۶۱ ۲۲۱۹۱۲۳ مباحث ویژه (سرویسهای جانبی فرآیندی) ۳
 ۶۲ ۲۲۱۹۱۶۳ اصول شیمی و تکنولوژی پلیمر ۳
 ۶۳ ۲۲۱۹۲۰۲ موارد ویژه تخصصی ۲
 ۶۴ ۲۲۱۹۳۳۲ ایمنی در صنایع نفت ۲
 ۶۵ ۲۲۲۲۵۳۲ کوره‌ها در صنایع نفت ۲
 ۶۶ ۲۲۲۲۵۹۳ مباحث ویژه (انتقال جرم، حرارت و مومنتوم) ۳
 ۶۷ ۲۲۲۳۰۳۱ آز عملیات واحد ۱
 ۶۸ ۲۲۲۳۲۱۱ آز کنترل کیفی مواد غذایی ۱
 ۶۹ ۲۲۲۳۲۴۱ آز میکروبیولوژی مواد غذایی ۱
 ۷۰ ۲۲۲۳۲۵۲ کارآموزی مهندسی شیمی ۲
 ۷۱ ۲۲۲۳۲۸۳ مکانیک سیالات ۱ ۳
 ۷۲ ۲۲۲۳۲۹۲ مکانیک سیالات ۲ ۲
 ۷۳ ۲۲۲۳۳۰۳ شیمی فیزیک مهندسی شیمی ۳
 ۷۴ ۲۲۲۳۳۱۲ روش تحقیق و گزارش‌نویسی ۲
 ۷۵ ۲۲۲۳۳۲۳ مباحث ویژه (اصول مهندسی نفت) ۳
 ۷۶ ۲۲۲۳۳۳۳ مباحث ویژه (بیوتکنولوژی زیست محیطی) ۳
 ۷۷ ۲۲۲۳۳۴۳ مباحث ویژه (طراحی تجهیزات انتقال جرم) ۳
 ۷۸ ۲۲۲۳۳۵۳ مباحث ویژه (طراحی محصول شیمیایی) ۳
 ۷۹ ۲۲۲۳۳۶۲ مباحث ویژه (کارآفرینی و خلاقیت) ۲
 ۸۰ ۲۲۲۳۳۷۳ مباحث ویژه (مهندسی الکتروشیمیایی و خوردگی) ۳
 ۸۱ ۲۲۲۳۴۰۳ ترمودینامیک تعادلات فازی ۳
 ۸۲ ۲۲۲۳۴۱۳ ریاضی مهندسی ۳
 ۸۳ ۲۲۲۴۰۱۳ شیمی و بیوشیمی مواد غذایی ۳
 ۸۴ ۲۲۲۴۰۲۳ میکروبیولوژی مواد غذایی ۳
 ۸۵ ۲۲۲۴۰۳۳ صنایع غذایی ۳
 ۸۶ ۲۲۲۴۰۴۲ کنترل کیفی مواد غذایی و آزمایشگاه ۲
 ۸۷ ۲۲۲۴۰۵۳ مهندسی صنایع غذایی ۳
 ۸۸ ۲۲۲۶۰۶۲ شیمی مواد غذایی ۲
 ۸۹ ۲۲۲۶۰۹۳ صنایع غذایی ۱ ۳
 ۹۰ ۲۲۲۶۱۲۲ صنایع غذایی ۲
 ۹۱ ۲۲۲۶۱۲۳ صنایع غذایی ۲ ۳
 ۹۲ ۲۲۲۶۱۳۴ صنایع غذایی ۴
 ۹۳ ۲۲۲۶۱۵۲ خورندگی در صنایع غذایی ۲
 ۹۴ ۲۲۲۶۱۸۳ مهندسی بیوشیمی و فرایندهای تخمیری ۳
 ۹۵ ۲۲۲۶۲۱۲ میکروبیولوژی عمومی ۲
 ۹۶ ۲۲۲۶۲۴۲ میکروبیولوژی مواد غذایی ۲
 ۹۷ ۲۲۲۶۲۶۳ میکروبیولوژی ۳
 ۹۸ ۲۲۲۶۲۷۳ اصول و کاربردهای نانو تکتولوژی ۳
 ۹۹ ۲۲۲۷۰۰۲ زبان تخصصی صنایع غذایی ۲
 ۱۰۰ ۲۲۲۷۱۱۲ کاراموزی ۱ صنایع غذایی ۲
 ۱۰۱ ۲۲۲۷۵۵۳ پروژه صنایع غذایی ۳
 ۱۰۲ ۲۲۲۹۰۶۲ توده‌های بیولوژی وبیوانرژی ۲
 ۱۰۳ ۲۲۲۹۰۹۲ مباحث ویژه (مقدمه ای به کاتالیستهای هتروژن) ۲
 ۱۰۴ ۲۲۲۹۱۲۲ مباحث ویژه (سرمایه گذاری در طرح ها و ارزیابی طرح های صنعتی) ۲
 ۱۰۵ ۲۲۲۹۱۸۲ رئولوژی ۲
 ۱۰۶ ۲۲۲۹۱۸۳ مباحث ویژه (مدلسازی ریاضی در مهندسی شیمی) ۳
 ۱۰۷ ۲۲۲۹۲۱۲ تکنولوژی نگهداری مواد غذایی ۲
 ۱۰۸ ۲۲۲۹۲۴۲ کنترل کیفی مواد غذایی ۲
 ۱۰۹ ۲۲۲۹۳۰۲ تغذیه وبهداشت ۲
 ۱۱۰ ۲۲۲۹۳۳۲ ایمنی در صنایع غذایی ۲
 ۱۱۱ ۲۲۲۹۳۴۳ مقدمه بر مدلسازی ومشابه‌سازی ریاضی ۳
 ۱۱۲ ۲۲۳۲۸۵۲ تصفیه آب و فاضلاب ۲
 ۱۱۳ ۲۲۳۲۸۷۳ مباحث ویژه (ایمنی فرآیند) ۳
 ۱۱۴ ۲۲۳۹۰۲۱ آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲ ۱
 ۱۱۵ ۲۲۴۰۰۲۳ مهندسی مخازن هیدروکربوری ۳
 ۱۱۶ ۲۲۴۰۰۴۳ مبانی حفاری و بهره‌برداری نفت ۳
 ۱۱۷ ۲۲۴۲۵۰۳ مباحث ویژه (آمار مهندسی) ۳
 ۱۱۸ ۲۲۴۲۵۱۳ مباحث ویژه (علم مواد) ۳
 ۱۱۹ ۲۲۴۲۵۲۳ مباحث ویژه (میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی و آزمایشگاه) ۳
 ۱۲۰ ۲۲۴۲۵۴۳ مباحث ویژه (فرآیندهای جداسازی ۱ ) ۳
 ۱۲۱ ۲۲۴۲۵۵۳ مباحث ویژه (فرآیندهای جداسازی ۲) ۳
 ۱۲۲ ۲۲۴۲۵۷۳ شیمی و بیوشیمی مولکولهای زیستی ۳
 ۱۲۳ ۲۲۴۲۵۸۳ مباحث ویژه (مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی) ۳
 ۱۲۴ ۲۲۴۷۵۱۰ پروژه مهندسی شیمی ۰
 ۱۲۵ ۲۲۶۲۵۲۳ مباحث ویژه (بسته بندی مواد غذایی) ۳
 ۱۲۶ ۲۸۸۲۵۳۳ شیمی کئوردیناسیون ۳