نشست «آموزش اخلاق برای دانشجویان مهندسی؛ چالش ها و راهکارها»

 | تاریخ ارسال: 1402/4/27 | 

با همکاری دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) برگزار می شود:
از سلسله نشست های معارف اسلامی و انقلاب اسلامی
✍️نشست هجدهم: «آموزش اخلاق برای دانشجویان مهندسی؛ چالش ها و راهکارها»
🎙ارائه دهنده: علی دیزانی
پژوهشگر اخلاق و فلسفه فناوری در دانشگاه صنعتی دلفت(هلند)
📒دبیر علمی: دکتر سیدجواد میرخلیلی
📅زمان: سه شنبه  ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲
⏰ساعت: ۱۰ الی ۱۲
🗒نشست به صورت مجازی برگزار می گردد.
💠لینک ورود به جلسه: 
https://room.nahad.ir/ch/pajouheshgah
◾️مجری: پژهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
▶️همکاران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، انجمن مطالعات سیاسی حوزه.