مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛
مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

مراسم معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکترمجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و دکتر سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر جواد شکراله مغانی معاون سابق فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: از تک تک مدیران و کارشناسان و کارکنان این معاونت تشکر می کنم و هرکاری در معاونت اتفاق افتاده کارکنان و مدیران انجام داده اند.
وی افزود: اگر بخواهیم حرکتی به سوی آینده بهتر در دانشگاه داشته باشیم باید به بحث های خوابگاه، تغذیه، تربیت بدنی و فرهنگی دانشجویان توجه ویژه داشته باشیم.
دکتر خرسندی معاون جدید فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت:معاونت دانشجویی با ۹ حوزه بسیار جدی سرکار دارد و خدمات گسترده ای ارائه می کند.
وی افزود: معاونت فرهنگی و دانشجویی در حوزه اساتید نیز می تواند فعالیت هایی داشته باشد.
مهندس حسین یوسفی خواه نیز در این مراسم گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجوی خوابگاهی است.
وی ادامه داد: فعالیت های صورت گرفته در بحث دانشجویی بسیار زیاد بوده و به حد مطلوب رسیده است.
مهندس سید جواد  طباطبایی نیز در این مراسم گفت: فعالیت های فرهنگی بسیار سخت است چراکه باید تمام نیازهای دانشجویان در انجام فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت های فرهنگی زیادی انجام شده است که در این فعالیت ها نیازهای دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنی  است : در این مراسم از زحمات دکتر جواد شکراله مغانی معاون سابق فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تقدیر و دکتر سیاوش خرسندی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شد.
------------------------------
رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد:
توجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به حوزه دانشجویی و خوابگاهی


رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: این دانشگاه در حوزه دانشجویی به خصوص خوابگاه ها فعالیت های زیادی انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مجتبی صدیقی در مراسم معارفه و تکریم معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: فعالیت هایی که در حوزه دانشجویی انجام می شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه این فعالیت ها در رسیدن دانشگاه به اهداف آموزشی و پژوهشی کمک بسیاری خواهد کرد.
وی افزود:  اگر دانشجویان از اسکان، تغذیه، امکانات ورزشی و مشاوره مناسب برخوردار نباشند این کمبودها در حوزه آموزش نیز تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: فعالیت در حوزه دانشجویی و فرهنگی بسیار سخت و پرمشقت است اما فعالیت برای دانشجویان شیرینی های خاص خود را نیز دارد.
دکتر صدیقی  تاکید کرد: از دکتر معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکر می کنیم چراکه که از روز اول فعالیت خود در دانشگاه در حوزه دانشجویی فعالیت های زیادی انجام داده است.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: به دفاتر مشاوره دانشگاه ها باید توجه ویژه ای شود. دانشجویان سرمایه کشور هستند و باید سالم به جامعه تحویل داده شوند.
وی اضافه کرد: در دانشگاه ها همه به دنبال رفتار پدرانه بودند و حقوق دانشجویان در برخوردهای انضباطی باید جدی گرفته شود.

--------------------------------
رئیس دانشگاه تاکید کرد:
افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت های خوابگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: طبق برنامه راهبردی دانشگاه برنامه داریم خوابگاه های جدید ایجاد کنیم و طی چندسال اخیر نیز ۲۰ درصد ظرفیت خوابگاه ها افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: دکتر سیداحمد معتمدی در مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بایکدیگر ادغام شده اند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها دانشگاه در بین دانشگاه های بزرگ کشور است که چنین اقدامی انجام داده است.
وی افزود: فعالیت های دانشجویی و فرهنگی دو فعالیتی هستند که مکمل یکدیگر به شمار می روند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر خوشبختانه در موضوع خوابگاه ها رشد خوبی داشته است و طبق برنامه راهبردی پیش بینی شده تا ظرفیت خوابگاه های این دانشگاه به دوبرابر افزایش یابد.
دکتر معتمدی اظهار داشت: طبق برنامه راهبردی دانشگاه برنامه داریم خوابگاه های جدید ایجاد کنیم و طی چندسال اخیر نیز ۲۰ درصد ظرفیت خوابگاه ها افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: این دانشگاه دارای ۲۲ خوابگاه دارد که عمدتا این خوابگاه ها دارای رتبه یک تا سه هستند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: برنامه داریم خوابگاه های قدیمی را به خوابگاه های جدید تبدیل کنیم که این امر موجب می شود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خوابگاهی دانشگاه افزایش یابد چراکه ساختمان های قدیمی خوابگاهی دانشگاه با کاربری خوابگاهی نبوده اند.
دکتر معتمدی اظهار داشت: در بحث ورزش نیز فعالیت های مختلفی در دانشگاه انجام شده است اما به دلیل کمبود فضای فیزیکی در دانشگاه نتوانستیم در این حوزه توسعه زیادی داشته باشیم.
وی گفت: با نوسازی و بازسازی سلف های دانشجویی ظرفیت استفاده از سلف های دانشجویی دو برابر افزایش یافته است.
 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخصوص فعالیت های فرهنگی در این دانشگاه نیز افزود: سعی کردیم به تمامی سلیقه ها مجوزه های لازم را اعطا کنیم و تا حد زیادی توانستیم به سلیقه های مختلف پاسخ دهیم. در مجموع می توان گفت که در این حوزه توانستیم تعادل خوبی ایجاد کنیم.