تازه‌ترین رتبه‌بندی تایمز نشان داد؛ ۳۱ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های ۴ شاخه علمی دنیا/ امیرکبیر در جمع برترین های حوزه علوم فیزیکی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
تازه ترین نظام رتبه‌بندی بین المللی تایمز نشان می‌دهد ۳۱ دانشگاه ایرانی در چهار شاخه علمی علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی و علوم بالینی و سلامت در جمع برترین‌های جهان قرار دارند که رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع برترین های حوزه علوم فیزیکی است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :  نظام بین المللی رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) رتبه بندی چهار شاخه علمی علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی و علوم بالینی و سلامت را برای سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده بندی تایمز سال ۲۰۲۰ در حوزه علوم فیزیکی در رتبه  ۵۰۱–۶۰۰ جهان قرار دارد .