مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خبرداد: همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه های کشور لهستان درحوزه نساجی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: باتوجه به بازدید سفیر کشور لهستان از این دانشگاه طبق صحبت های انجام شده قرار است دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه های این کشور در حوزه محیط زیست، آب و انرژی همکاری داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترامیر گل رو در حاشیه بازدید سفیر لهستان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت باتوجه به اینکه بنیانگذار دانشکده مهندسی نساجی این دانشگاه در سال ۱۳۳۷ فردی لهستانی بوده، قرار است مراسم بزرگداشتی در اسفندماه با حضور مهمانانی از این کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای وی ترتیب داده شود. این بزرگداشت با همکاری دانشگاه تهران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
مدیرکل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد:که در اسفندماه سال جاری نیز، کارگاه همتاگزینی با محوریت نانوالیاف در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد که در این کارگاه تخصصی بین المللی نیز، اساتید و پژوهشگرانی از دانشگاه های کشور لهستان شرکت خواهند داشت.
سفیر لهستان در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر همکاری این دانشگاه با دانشگاه های کشور لهستان تاکید کرد.
دکتر گل رو اظهار داشت: باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه محیط زیست فعالیت های علمی و پژوهشی گسترده ای دارد، سفیر لهستان علاقمندی خود را در خصوص همکاری با این دانشگاه در حوزه محیط زیست با تاکید بر موضوع کشاورزی ابراز کرده است. وی همچنین تمایل دانشگاه های کشور لهستان را به همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه نساجی و به خصوص طراحی داخلی مبلمان مطرح کرد.

دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این خصوص گفت: سفیر لهستان و همراهان وی از دانشگاه بازدید کرده و مقرر شد نشست دیگری طی چند ماه آینده در خصوص موارد مطرح شده در این جلسه، برگزار شود.  
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرافزود: در این نشست تاکید شد تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه های کشور لهستان در حوزه صنعت نساجی با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند.