کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳ | 
کارکنان دانشکده مهندسی مکانیک
ردیف نام و نام خانوداگی شماره تلفن محل فعالیت زمینه تخصصی
1 عارفه صالحی 3400 دفتر دانشکده کارمند امور اداری
2 اربابیان محمدرضا ۳۴۳۹ مرکز محاسبات مدیر شبکه-کارشناس ارشد فراوری داده ها
3 اکبرزاده جعفری محمد ۳۴۳۸ کمک کارشناس فراوری داده ها
4 امین اصنافی بهناز ۳۴۰۳ معاونت آموزشی کارشناس خدمات آموزشی
5 حسینی سید مهدی ۳۴03 کمک کارشناس آموزشی
6 فرج نژاد مژده ۳۴۳۷ تحصیلات تکمیلی کارشناس خدمات آموزشی
7 حیدری مهری ۶۶۹۵۲۲۸۱ تحصیلات تکمیلی
8 خجسته مرادی معصومه ۳۴۰۵ پژوهشی مسئول امور پژوهشی
9 صادق‌نژادطاهره 3405 کمک کارشناس پژوهشی
10 نوری محسن ۳۴۰۱-۳۴۶۱ مالی و اداری عامل مالی
11 بوربور اکبر 3461 کارمند امور اداری
12 صفری زهرا 3461 مسئول دفتر مالی و اداری
13 رضوانی نصبمظاهر ۳۴۰۳ امین اموال
14 شادی محمدرضا ۳۴۶۱ نامه رسان
15 احمدی بنی غلامحسین ۳۴۷۴-۳۴۹۰ مجموعه آزمایشگاه‌ها کارشناس آزمایشگاه انتقال حرارت
16 صابری قمی علی ۳۴۷۴-۳۴۹۰ کارشناس آزمایشگاه سیالات
17 قلی پور مهدی ۳۴۹۶-۳۴۰۱ کارشناس آز عملیات حرارتی
18 متحدی ابراهیم 3489 تکنسین آز ترمودینامیک
19 رحمانی ابراهیم ۳۲۰۳ مجموعه کارگاه‌ها کارشناس آموزشی
20 حبیب الهی محمد جواد ۳۴۷۸ کارشناس آموزشی
21 جودت کردلر حسین ۳۴۸۳ کارشناس ارشد آموزشی
22 کریمی حسن 3478 کارشناس ارشد آموزشی
23 حسین زاده بهرام ۳۴۷۸ کارشناس ارشد آموزشی
24 مهدوی سعدلو رامین ۳۲۸۹ کارشناس آموزشی
25 کارشناس محسن ۳۴۶۹ کارشناس خدمات آموزشی
26 شجاعی مجید ۳۲۸۹ تکنسین
27 جوادی حجت ۳۴۶۹ تکنسین
28 جمالفر محمود ۳۴۷۸ تکنسین
29 قبادی ساکی حجت ۳۲۸۹ تکنسین
30 گودرزی ابراهیم ۳۴۸۳ تکنسین
31 نادری علی ۳۴۷۷ تکنسین
32 محمدزاده علی 3477 کارشناس آموزشی
33 برجی فلاح محمود 3477 تکنسین
34 صائبی راد رضا 3289 کارشناس آموزشی
35 احمدوند پروانه 3428 کارشناس نقشه کشی
36 موحدیان مهدی 3458 تکنسین
عظیمی مهدیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر